دانلود آهنگ مرد تنها – صدای بی صدا با صدای فرهاد مهراد

دانلود آهنگ مرد تنها – صدای بی صدا با صدای فرهاد مهراد

با صدای بی‌صدا مث یه کوه ، بلند مث یه خواب ، کوتاه یه مرد بود ، یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود ، یه مرد شب ، با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک سایه‌ شم نمی ‌موند هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها متن آهنگ مرد تنها فرهاد مهراد با لب‌های تشنه به عکس یه چشمه نرسید تا ببینه قطره ، قطره قطره‌ی آب قطره‌ی آب در شب بی‌تپش این طرف، اون طرف می‌افتاد تا بشنفه صدا ، صدا صدای پا ، صدای پا ...

ادامه مطلب