من اکبر گلپایگانی هستم، خواننده شما مردم

من اکبر گلپایگانی هستم، خواننده شما مردم

در کوچه پس کوچه‌های این شهر بزرگ، مردی زندگی می‌کند که تاریخ موسیقی آوازی ایران را به بعد و قبل خود تقسیم کرده است. مردی که « حنجره طلایی » نام گرفت و بی شک این نام وعناوینی حتی برتر از آن برازنده او و هنرش است. نامش اکبر گلپایگانی و متخلص به گلپا است. می‌گوید «من گلپا هستم و درهنرم هیچ ادعایی ندارم و این اسم عنوانی است که دوستدارانم به من لقب داده اند؛ من با نام گلپا در قلب مردم جای گرفتم و با همین نام روی دوش مردم خداحافظی می‌کنم، تنها...

ادامه مطلب