رادیو تلویزیون

برخورد قرائتی با آقای دوربینی

برخورد قرائتی با آقای دوربینی

حسین نمازی مشهور به حسین دوربینی یا آقا دوربینی فردی ایرانی‌ست که همواره به دنبال شرکت در مراسم دولتی یا رسمی‌ست تا در تلویزیون یا در روزنامه‌ها نمایش داده‌شود و به همین دلیل از سوی رسانه‌ها و بین مردم ایران به این نام معروف شده‌است. او می گوید همسرش به خاطر همین دوربین بازی ها از او جدا شده است. چندی پیش محسن قرائتی حین اجرای برنامه و سخنرانی در شهرری ، آقای دوربینی را در وسط جمعیت می‌بیند و می‌گوید این آقا را بیرونش کنید. آقا پاشو...

ادامه مطلب

مصاحبه با حسین نمازی معروف به آقای دوربینی

مصاحبه با حسین نمازی معروف به آقای دوربینی

حسین نمازی مشهور به حسین دوربینی یا آقا دوربینی فردی ایرانی‌ست که همواره به دنبال شرکت در مراسم دولتی یا رسمی‌ست تا در تلویزیون یا در روزنامه‌ها نمایش داده‌شود و به همین دلیل از سوی رسانه‌ها و بین مردم ایران به این نام معروف شده‌است. او می گوید همسرش به خاطر همین دوربین بازی ها از او جدا شده است. https://gr-fl.com/wp-content/uploads/2017/10/102.mp4 چندی پیش محسن قرائتی حین اجرای برنامه و سخنرانی در شهرری ، آقای دوربینی را در وسط جمعی...

ادامه مطلب