چهره ها

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام؛ گاهی آدم تو جنگ با خودش باید انقدر پیش بره که یه ویرونه بسازه از وجودش اونوقت از…

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام؛ گاهی آدم تو جنگ با خودش باید انقدر پیش بره که یه ویرونه بسازه از وجودش اونوقت از…

گاهی آدم تو جنگ با خودش باید انقدر پیش بره که یه ویرونه بسازه از وجودش اونوقت از دل اون ویرونه یه نورى ..یه امیدى.. یه جرأتى ، جرقه میزنه … تو این دنیاکه دو روز بیشتر نیست منتظره چى هستیم کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختیه باد آورده؟ (سریال شهرزاد ) خدا قوت و خسته نباشید به تک تک عوامل سریال خوب شهرزاد به نقل از گل سبز ...

ادامه مطلب

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام؛ کاش قضاوت ها نه از روى رفاقت و دوستى باشه و نه از روى دشمنی و حسادت کاش فقط و…

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام؛ کاش قضاوت ها نه از روى رفاقت و دوستى باشه  و  نه از روى دشمنی و حسادت 
کاش فقط و…

کاش قضاوت ها نه از روى رفاقت و دوستى باشه و نه از روى دشمنی و حسادت کاش فقط و فقط بر اساس قابلیت ها باشه که البته اینطور قضاوت ، خیلی سخته یک عبورِ از آدم بودن تا به خدا رسیدن (عکس از آرمین احمری) به نقل از گل سبز

ادامه مطلب