چهره ها

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام؛ انگار قرار است “پاییز” تمام شود قرار است باز از فردا سردمان شود قرار است… …

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام؛ انگار 
قرار است “پاییز”  تمام شود 
قرار است باز از فردا سردمان شود 
قرار است… …

انگار قرار است “پاییز” تمام شود قرار است باز از فردا سردمان شود قرار است… و من که دیگر از همه ى قرار ها بى قرار مى شوم با این همه ، چه کنم ؟ شاید چاره همان کُلاه است و شال وَ سَرى که بهتر است به زیر باشد تا پنهان کند چشمهاى بى قرار را من از قرار ها بى قرار مى شوم اما با خود قرارى دارم ” طعم شراب پاییز را طعم انار یلدا را طعم تمام بى قرارى ها را تا همیشششششه روى لبانم نگه دارم ” من از قرار ها بى قر...

ادامه مطلب