هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خانه » اخبار اقتصادی » اعلام مواضع سازمان بورس درباره بانک تجارت/ دومین بانک آماده بازگشایی

اعلام مواضع سازمان بورس درباره بانک تجارت/ دومین بانک آماده بازگشایی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، در پی بازگشایی سه شنبه پیش نماد بانک ملت ، بانک تجارت هم به عنوان دمین بانک مشمول اصل 44 که از اواخر تیر تا دور از بورس است ، آماده بازگشایی شد که به احتمال زیاد امروز رخ خواهد داد. براساس این گزارش، طبق گزارش عملکرد 9 ماهه بانک تجارت، این بانک 164 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده که معادل 176 درصد است. در این اداره نظارت بر ناشران بورسی ، دقایقی قبل آخرین وضعیت “وتجارت” را اعلام کرد. آخرین وضعیت شرکت بانک تجارت باعنایت به توقف نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت از تاریخ 30/04/95، توجه استفاده کنندگان محترم را به موارد ذیل جلب می‌نماید: 1-  شرکت صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 (حسابرسی شده) خود را در تاریخ 16/05/95 در سامانه کدال منتشر نموده است که مطابق آن سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/94 به مبلغ 132 ریال (با سرمایه 700ر45 میلیارد ریال) محقق شده بود. 2- مجوز بانک مرکزی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 طی نامه شماره 221407/95 مورخ 12/07/95 به آن شرکت ارائه گردید که براساس مفاد نامه فوق، اعمال ذخایر مد نظر بانک مرکزی (به شرح جدول زیر)، منجر به کاهش سود خالص سال مالی منتهی به 29/12/94 از مبلغ 049ر6 میلیارد ریال سود به مبلغ (159ر30) میلیارد ریال زیان می‌گردید. موضوع ذخیره مبلغ – میلیارد ریال برگشت سود و وجه التزام مطالبات از دولت 106ر12 برگشت سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها و داراییهای ثابت 643ر14 کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول 538ر3 ذخیره اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان 709ر1 ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها 212ر4 جمع 208ر36   3- با توجه به موارد فوق طی نامه‌های شماره 100115/122 مورخ 05/05/95، شماره 14301/122 مورخ 01/09/95، شماره 16039/122 مورخ 11/10/95 و شماره 16776/122 مورخ 27/10/95 به شرکت اعلام گردید نسبت به تکمیل اطلاع‌رسانی خود مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و تعیین تکلیف ذخایر مدنظر بانک مرکزی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 آن بانک اقدام نماید. 4-    باتوجه به موارد فوق و پیگیری های صورت گرفته و پس از ارائه مدارک تکمیلی توسط شرکت، مجوز اصلاح شده بانک مرکزی طی نامه‌های شماره 325239/95 مورخ 13/10/95 و شماره 326750/95 مورخ 14/10/95 (پیوستهای شماره 1 و 2) به شرکت ارسال گردید. مطابق مجوز جدید مقرر گردید ذخایری به شرح جدول زیر و جمعا” به مبلغ 064ر13 میلیارد ریال در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/94 شرکت اعمال گردد. همچنین مقرر گردید مدارک کافی در خصوص مبلغ 106ر12 میلیارد ریال سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده مطالبات از دولت، که در سال گذشته در دفاتر شرکت به ثبت رسیده است ، تا پایان سال 95 به بانک مرکزی ارائه شود. موضوع ذخیره مبلغ – میلیارد ریال برگشت سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها و داراییهای ثابت 643ر4 کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول 500ر2 ذخیره اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان 709ر1 ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها 212ر4 جمع 064ر13   5-  شرکت در تاریخ 06/11/95 اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/95 براساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه، صورتهای مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/95 و پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/95 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه خود را در سامانه کدال منتشر نمود. مطابق اطلاعات فوق زیان هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/94 و پیش‌بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/95 با سرمایه 700ر45 میلیارد ریالی ترتیب به مبلغ (104) ریال و (93) ریال زیان اعلام شده است. شایان ذکر است با اعمال ذخایر مد نظر بانک مرکزی در صورتهای مالی شرکت و سایر تعدیلات سنواتی در 9 ماهه ابتدای سال مالی منتهی به 30/12/95، زیان انباشته بانک در تاریخ 29/12/94 به مبلغ (881ر4) میلیارد ریال ((106) ریال به ازای هر سهم)  و در تاریخ 30/09/95 به مبلغ (364ر12) میلیارد ریال ((270) به ازای هر سهم) ارائه‌شده‌است. 6- شرکت پاسخ نامه‌های ارسالی این سازمان (پیوست شماره 3) را طی نامه‌های شماره 1219039/95/18 مورخ 11/11/95 و شماره 1223109/95/18 مورخ 12/11/95 (پیوست‌های شماره 4 و 5) ارسال نموده‌است. همچنین شرکت طی نامه شماره 1219059/95/18مورخ 11/11/95 خطاب به سهامداران توضیحاتی درخصوص دلایل تاخیر در افشا اطلاعات و پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 (پیوست شماره 6) ارائه نموده‌است. 7- باتوجه به توضیحات فوق: –  توجه استفاده‌کنندگان محترم را به مفاد نامه شماره 325239/95 مورخ 13/10/95 بانک مرکزی درخصوص ارائه مدارک کافی از سوی بانک تجارت به بانک مرکزی، درخصوص تعیین تکلیف سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده مطالبات از دولت حداکثر تا پایان اسفندماه 1395جلب می‌نماید. مطابق مجوز بانک مرکزی، تحقق مبلغ 106ر12 میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت در سال مالی منتهی به 29/12/94منوط به تعیین تکلیف موارد مذکور حداکثر تا پایان سال 95 خواهد بود. همچنین توجه استفاده کنندگان محترم را بند 5 اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه، درخصوص سود پیش‌بینی شده جهت مطالبات از دولت در سال 95 جلب می‌نماید. – توجه استفاده‌کنندگان محترم را به رویه بانک مرکزی طی سال‌های 93 و 94 درخصوص اصلاح حسابها و اعمال ذخایر مازاد بر ذخایر اخذ شده در صورتهای مالی، جلب می‌نماید. – مطابق اطلاعات پیش‌بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/95 براساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه، درصد پوشش زیان خالص بانک در 9 ماهه منتهی به 30/09/95 به میزان ۱۷۶ درصد زیان پیش‌بینی شده می‌باشد. باتوجه به مفروضات ارائه شده، به‌نظر می‌رسد تحقق پیش‌بینی منوط به تحقق سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. – باتوجه به پیش‌بینی  سود حاصل از فروش سرمایه‏گذاریها تا پایان سال 95 به مبلغ 073ر14 میلیارد ریال و عدم تحقق آن تا تاریخ 30/09/95، توجه استفاده‌کنندگان محترم را به مفاد بند شماره 6 گزارش اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه و توضیحات مندرج در نامه شرکت جلب می‌نماید. به گزارش سایت اخبار بانک، شایان‌ذکر است که تاکنون مدارکی مبنی بر امکان تحقق سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها به این سازمان ارائه نشده‌است. همچنین به استحضار می‌رساند قسمتی از سود حاصل از  فروش سرمایه‌گذاریها مربوط به سود حاصل از فروش سهام شرکت معدنی و تولیدی مهر اصل (از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان) می‌باشد که اطلاعات شرکت مذکور در اختیار این سازمان قرار نگرفته‌است و در صورت تحقق، تحت سرفصل سود حاصل از سرمایه‌گذاریها شناسایی خواهد گردید. – توجه استفاده‌کنندگان محترم را به بند‌های گزارش اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/95 براساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه  (منتشر شده در تاریخ 06/11/95 در سامانه کدال) جلب می‌نماید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع از
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است