لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

اخبار اقتصادی

انتشار آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک،این موسسه در  آگهی خود اعلام کرد؛ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتباری ملل سهامی عام، مورخ دوم بهمن ماه 95 و مجوز شماره ی ۱۲۱-۲۹۱۲۸۲/۹۵۴ مورخ بیستم دیماه سال 95 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۹۵/۲۸۴۴۹۲ مورخ هفتم آذر ماه سال 95 بانک مرکزی مقرر شد سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، منقسم به ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد: ۱. سرمایه فعلی شرکت: ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲. مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳. مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴. ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال۵. تعداد سهام عرضه شده: ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال۶. نوع سهم: عادی با نام۷. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه ی شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد: ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی۸. موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و بهبود کفایت سرمایه ۹. به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تعداد ۲۰ حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گیرد، بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه ی حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد. ۱۰. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه ی حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه ی مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند. ۱۱. مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد. ۱۲. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده ی زیر اقدام نمایند:- فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین می کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب شماره ی ۱۰۰۰۰۲۳۴۱۲۱۱۶ این شرکت نزد بانک شرکت اعتباری ملل (سهامی عام) شعبه ی شیراز جنوبی کد شعبه (۵۱۵) واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه ی حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- ضلع جنوبی بزرگراه همت – خیابان شیراز جنوبی – نبش کوچه ۶۸ شرقی – شرکت اعتباری ملل – طبقه سوم – اداره سهام به کد پستی ۱۴۳۶۹۷۵۱۶۴ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. – سهامدارانی که به موجب گواهینامه ی حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران – ضلع جنوبی بزرگراه همت – خیابان شیراز جنوبی – نبش کوچه ۶۸ شرقی – شرکت اعتباری ملل – طبقه سوم – اداره سهام به کد پستی ۱۴۳۶۹۷۵۱۶۴ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت کنند.۱۳. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله ی مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شماره ی ۱۰۰۰۰۲۳۴۱۲۱۱۶ این شرکت نزد بانک شرکت اعتباری ملل (سهامی عام) شعبه ی شیراز جنوبی کد شعبه (۵۱۵) واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران – ضلع جنوبی بزرگراه همت – خیابان شیراز جنوبی – نبش کوچه ۶۸ شرقی – شرکت اعتباری ملل – طبقه سوم – اداره سهام به کد پستی ۱۴۳۶۹۷۵۱۶۴ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت. ۱۴. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعقله به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد. نکات مهم:- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ی ناشر است. – ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه ی اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل ان ها باشد، متضرر گردیده اند. – ثبت اوارق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله ی تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد. – با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ی شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. – سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.Melalbank.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس می باشد. هیأت مدیره موسسه اعتباری ملل

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
اطلاع از