دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی25 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.