دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی 23 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.