دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی 22 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.