دسته : کتاب و ادبیاتتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
کتابشناسی عضو تازه درگذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) علی شریعتمداری عصر دوشنبه (20 دی‌ماه) در سن 93 سالگی به دلیل کهولت سن درگذشت. به قلم این استاد دانشگاه و پژوهشگر فقید ۲۴ جلد اثر تالیفی و شش عنوان کتاب ترجمه و مقاله‌های بسیاری در زمینه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی منتشر شده است. 

 

به مناسبت درگذشت وزیر فرهنگ و آموزش عالی دولت بازرگان کتابشناسی از برخی آثار منتشر شده وی را بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت موسسه خانه کتاب و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گردآوری کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

اصول تعلیم و تربیت
علی شریعتمداری – دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ – 136 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ 22 سال 1390 – 5000 نسخه – 25000 ریال
 

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

علی شریعتمداری – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – 272 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ 41 سال 1390 – 1000 نسخه – 51000 ریال
 

تعلیم و تربیت اسلامی

علی شریعتمداری – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – 252 صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ 23 سال 1390 – 4000 نسخه – 35000 ریال
 

جامعه و تعلیم و تربیت: مبانی تربیت جدید

علی شریعتمداری – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – 264 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ 23 سال 1392 – 1000 نسخه – 75000 ریال
 

چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی

علی شریعتمداری – سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) – 64 صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ 13 سال 1390 – 1000 نسخه – 9000 ریال
 

رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی

علی شریعتمداری – سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) – 148 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ 5 سال 1390 – 500 نسخه – 20000 ریال
 

روانشناسی تربیتی

علی شریعتمداری – موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر – 576 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ 21 سال 1390 – 1500 نسخه – 86500 ریال
 

مربیان بزرگ (تاریخ اندیشه‌های تربیتی)

رابرت اولیچ ؛ مترجم: علی شریعتمداری – سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی – 282 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ 1 سال 1390 – 1000 نسخه – 38000 ریال
 

چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی

علی شریعتمداری – سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) – 64 صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ 13 سال 1390 – 1000 نسخه – 9000 ریال
 

ارزی‍اب‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ان‍س‍ان‍ی‌: م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ل‍م‌ روح‌ ع‍ل‍م‍ی‌

  علی شریعتمداری  ‏ـ نشر اصفهان- 34 صفحه
 

ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ …/ س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ از ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌

  علی شریعتمداری  ‏ـ نشر اصفهان- 32 صفحه
 

اب‍ع‍اد اس‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ازن‍ظر م‍ک‍ت‍ب‌ اس‍لام‌         

  علی شریعتمداری  ‏ـ نشر قائم اصفهان- 48  صفحه