دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی 20 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.