دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی 19 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.