دسته : کتاب و ادبیاتتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در شهر کتاب مرکزی