دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی 18 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.