دسته : اخبار اقتصادیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
به گزارش اخبار بانک، بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت اقتصاد مجاز به انتشار 14 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی شد. بر این اساس 8500 میلیارد تومان اوراق خزانه با سر رسید یک ساله و همچنین 6 هزار میلیارد تومان با سررسید دو ساله منتشر خواهد شد.