دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی 13 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.