دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی11 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.