دسته : تاریخ,تصاويرتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
عکس رنگی نایاب از میدان نقش جهان اصفهان در دهه 1330

عکسی از میدان نقش جهان اصفهان در دهه1330 هجری شمسی و زنان و مردان رهگذر که “دیمتری کیسل” عکاس اوکراینی در سفر به ایران برداشته است.

 

عکس رنگی نایاب از میدان نقش جهان در دهه 1330