دسته : تاریخ,تصاويرتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
هدف گیری محمدرضا شاه پهلوی برای شکار خرگوش

نشانه‌گیری محمدرضا شاه برای شکار یک خرگوش در سال 1939؛ شکار یکی از تفریحات مورد علاقه شاه پهلوی بود.

نشانه‌گیری محمدرضا شاه برای شکار خرگوش