دسته : اخبار اقتصادیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
به گزارش اخبار بانک، این کتاب با حمایت دانشگاه عدالت به چاپ رسیده است وعلاقه مندان می تولنند نسبت به تهیه کتاب با شماره 88497850دانشگاه عدالت واقع در میدان ولیعصر تماس بگیرند.