دسته : اخبار اقتصادیتاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، این آزمون در ادامه سیاست های تحول در نظام آموزشی و انگیزشی حوزه سرمایه انسانی بانک کشاورزی و به منظور بررسی بازخورد کارگاه های آموزشی ، تاکید بر اهمیت به روزبودن دانش کارکنان و ایجاد انگیزه برای کارکنان پویا، با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان این بانک برگزار شد و نتایج آن در مسیر ارتقای شغلی کارکنان اثرگذار خواهد بود.شایان ذکر است دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، مسعود شریفات عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد این بانک از حوزه های امتحانی شهر تهران بازدید کردند.