دسته : اخبار اقتصادیتاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
به گزارش اخبار بانک، ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ بانک مهر اقتصاد، ضروریست جهت تکمیل و تحویل مدارک مورد نیاز با در دست داشتن اصل اسناد مذکور مطابق برنامه زمان بندی به اداره امور شعب استان محل سکونت خود (قسمت دایره مدیریت سرمایه انسانی) مراجعه کنند.پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمان و مکان تشکیل پرونده اینجا کلیک کنند.