لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

اخبار اقتصادی

بخشنامه جدید مالیاتی درباره موسسه اعتباری کاسپین

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، رییس کل سازمان امور مالیاتی به استناد بند ۴ ماده ۲۴-۱۰۴- ۱۴۵، بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و بند ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بخشنامه ای درباره موسسه اعتباری کاسپین صادر کرد.در این بخشنامه خطاب به ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام شد: بر اساس نامه شماره ۱۸۴۴۱۳/ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵,۰۶.۱۰ معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و مؤسسه مزبور می­ تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ­ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت کند.بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵، بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ۱۳۸۰,۱۱.۲۷ و بند ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ برای متوفیان بعد از تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۰۱، از تاریخ صدور مجوز (۱۳۹۴.۱۲.۲۷) در مورد مؤسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی است. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می شود.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
اطلاع از