لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

بهرام رادان

پست اینستاگرامی بهرام رادان: #Repost @bozorgmehrhosseinpour with @repostapp ・・・ پدر بزرگ ما میتونیم یه روز آد…

#Repost @bozorgmehrhosseinpour with @repostapp
・・・
پدر بزرگ ما میتونیم یه روز آدم شیم؟
پدربزرگ: بله پسرم. در نسخ خای قدیم خصوصا در گاونامه اشاره شده که هر گاوی اگر عمیقا بفهمد که چقدر گاو است در دم آدم خواهد شد!
گوساله:آدمها چطور؟ می تونن گاو بشن؟
پدربزرگ: بله پسر. در همان کتاب باز اشاره شده که هر گاه آدمی زیادی بفهمد که آدم است در دم گاو خواهد شد!
گوساله: حالا من شاید حالا حالا ها نفهمم که چقدر گاوم! راه ساده تر نداری بابابزرگ؟
پدربزرگ: چرا پسرم. روش ماسک چپانی! در این روش ماسک هایی است که مثل کله انسان ساخته شده اند و می توان شاخها را برید و ماسک بر سر گذارد و به میان جماعت آدمی رفت…!
گوساله: چه روش راحتی…
پدربزرگ: بلی پسرم! در میان آدمیانی که میبینی، فرقی نمی کند که در چه مقام و موقعیتی باشند… برخی اینچنین آدم شده اند!

از کتاب من گوساله ام
#من_گوساله_ام

به نقل از گل سبز

دیدگاه بگذارید

39 Comments on "پست اینستاگرامی بهرام رادان: #Repost @bozorgmehrhosseinpour with @repostapp ・・・ پدر بزرگ ما میتونیم یه روز آد…"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
wpDiscuz